Laboratorium drogowe

Usługi laboratorium drogowego są niezwykle przydatne w wielu sytuacjach związanych z budową, utrzymaniem i modernizacją dróg.

Profesjonalne badania laboratoryjne

Laboratoria drogowe są specjalizowanymi placówkami, które wykonują różnorodne badania i analizy mające na celu ocenę jakości materiałów drogowych oraz monitorowanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg. Poniżej przedstawiam kilka sytuacji, w których korzysta się z usług laboratorium drogowego.

 

Laboratoria drogowe przeprowadzają badania jakościowe różnych materiałów stosowanych w budowie dróg, takich jak asfalt, beton, grunty stabilizowane. Badania te obejmują m.in. oznaczanie składu chemicznego, właściwości mechaniczne, gęstość, nośność i odporność na warunki atmosferyczne. Kontrola jakości materiałów jest niezbędna, aby zapewnić, że używane materiały spełniają określone normy i będą miały odpowiednie właściwości podczas eksploatacji.

0 K+

Zadowolonych klientów

0 +

Projektów

0

Pracowników

0 +

Lat doświadczenia

Badania geotechniczne

Laboratoria drogowe przeprowadzają również badania geotechniczne gruntów, które mają istotne znaczenie dla projektowania dróg. Badania te obejmują oznaczanie nośności gruntu, jego składu mineralnego, wilgotności, gęstości, skurczu oraz innych parametrów geotechnicznych. Informacje te są wykorzystywane przy określaniu odpowiednich parametrów projektowych, takich jak grubość nawierzchni, wymiary i konstrukcja podłoża drogowego, a także do oceny stabilności i trwałości drogi.

Laboratoria drogowe przeprowadzają badania dotyczące jakości nawierzchni drogowych, takie jak badania przyczepności asfaltu, badania mikroruchomości nawierzchni, badania wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. Wyniki tych badań pozwalają na ocenę stanu technicznego nawierzchni, identyfikację uszkodzeń, wyznaczenie terminów konserwacji oraz monitorowanie jakości wykonanych napraw.

Laboratoria drogowe przeprowadzają również badania związane z bezpieczeństwem dróg, takie jak badania trwałości poziomej oznakowania poziomego, badania klas nośności nawierzchni czy badania właściwości oświetlenia drogowego. Wyniki tych badań są wykorzystywane do oceny bezpieczeństwa dróg, identyfikacji obszarów wymagających poprawy oraz podejmowania działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.